Dezinfekce a dezodorizace

Čas potřebný pro odstranění pachů a dezinfekci ozónem

Čas potřebný pro odstranění pachů a dezinfekci (odstranění bakterií, plísní atd.) našim generátorem se určuje podle velikosti ošetřované plochy a rozsahu znečištění, tj. dle kontaminace množství pachu, výskytu plísní apod.

Příklad výpočtu : délka místnosti 5 m, šířka místnosti 3 m, Výška
místnosti 2,5 m

= 5 x 3 x 2,5 = 37,5 m3

= délka použití generátoru pro odstranění pachů a dezinfekci tohoto prostoru je minimálně 37,5 minuty.

 

Doporučení k periodickému čištění

Klimatizace u automobilů výrobci doporučují periodicky dezinfikovat, a to vzhledem k tomu, že tyto klimatizace se mohou stát zdrojem zdravotních obtíží. Nečištěné a nedezinfikované klimatizace jsou ideálním místem pro růst různých bakterií, virů a plísní, které mohou být příčinou jak zápachu v automobilech, ale hlavně mohou být příčinou zdravotních problémů přepravovaných osob. Proto doporučujeme provádět dezinfekci klimatizace a vnitřních prostor vašeho automobilu pravidelně, nejlépe jednou za 14 dnů.

Dezinfekce a dezodorizace ozónovým generátorem u běžně znečištěných prostor pachem a bakteriemi doporučujeme provádět podle potřeby, nejlépe však jednou za 14 dnů.

Po ukončení dezinfekce a dezodorizace ozónovým generátorem u silně znečištěných prostor pachem například cigaretovým kouřem či jinými pachy se tento pach odstraní z ovzduší a z povrchů zařízení v místnosti či automobilu.  Postupně se však začne uvolňovat z vláken z koberců, závěsů, čalounění a ze stěn. Proto je třeba celý proces dezinfekce a dezodorizace opakovat tak dlouho, až se odstraní tento zápach, který je hlouběji uložen dlouhodobým znečišťováním právě ve vláknech koberců, závěsů, čalounění a na stěnách.

Dezinfekce a dezodorizace ozónovým generátorem u prostor vystavených nadměrnému znečištění pachem, bakteriemi, viry atd doporučujeme provádět dezinfekci a dezodorizaci denně.

Dezinfekce a odstraňování pachů se provádí zásadně v nepřítomnosti lidí, zvířat a rostlin!!!

Po ukončení dezinfekce a dezodorizace se ozon (O3 aktivní kyslík) samovolně během několika desítek minut rozpadá zpět na kyslík O2. Po dezinfekci a dezodorizaci ozonovým generátorem zůstávají ošetřené prostory zdravotně nezávadné.