Bezpečností pokyny

Před použitím ozónového generátoru se vždy ujistěte, že v prostoru, kde budete odstraňovat pachy a dezinfikovat ozónem nejsou osoby, zvířata a rostliny!!!

Při použití ozónového generátoru nepobývejte ani vy ani jiné osoby či zvířata v prostoru, kde budete odstraňovat pachy a dezinfikovat ozónem.

Koncentrace pro trvalé 24 hod. působení – 0,05 ppm (o.s.h.a.)

Koncentrace pro 8 hod. působení – 0,1 ppm (o.s.h.a.)

Koncentrace pro krátkodobé působení – 0,3 ppm (o.s.h.a.)

Přístroj je zdrojem tepla proto zabezpečte dostatečnou cirkulaci vzduchu kolem přístroje.

Přístroj nesmí přijít do kontaktu s vodou.

Proveďte kontrolu správného napájení.

Přístroj musí být zapojený na uzemněný okruh.

Vypínač a zásuvka, do které je zapojený napájecí kabel přístroje, musí být přístupná obsluze.

Přístroj nezapínejte do zásuvky v případě, že je napájecí kabel poškozený.

V žádném případě neprovádějte opravy. Vždy se obraťte na prodejce nebo servisní středisko.